Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie hasičského sboru  v Olšanech u Prostějova 

   1885 – 2008

 

 

Zřídit hasičský sbor v Olšanech bylo již dávnou myšlenkou před rokem 1885. Nestalo se to však, neboť tehdejší obecní stříkačka již nevyhovovala svému účelu. Na konci roku 1884 byl v obecní pokladně  přebytek peněz, proto bylo rozhodnuto zakoupit stříkačku novou. V lednu 1885 byla zakoupena čtyřkolová ruční stříkačka s příslušenstvím od firmy Smékal v Čechách u Prostějova za 960 zlatých. Tehdejší starosta obce Jan Mlčoch svolal občany dne 1.února téhož roku za účelem zřízení hasičského sboru. Zakládající výbor byl zvolen z pánů: Stejskal František, Dostál Josef, Pluskal Martin, Běhal Jan, Dopita František, Bečák František a Kubíček František. Na ustavující schůzi 14.února čítá sbor 40 členů činných a 14 přispívajících. Stanovy byly sepsány 12.dubna 1885 a schváleny Moravským C.K.místodržitelstvím 4.května téhož roku. První valná hromada se konala 17.května 1885. Předsedou byl zvolen Dostál Josef, místopředsedou Mlčoch Jan, náčelníkem Zajíc Hynek, Stejskal František za místonáčelníka, Pluskal Martin a Sekanina František za důstojníky. Členy výboru byli zvoleni Hradil František, Dokoupil Martin, Bečák František a Běhal Jan. Za revizory byli zvoleni Kubíček Jan a Procházka Jakub. V tomto roce také sbor zakoupil dvoukolový vůz a nezbytné nářadí, dále výzbroj pro 40 členů. Stejnokroj si pořídil každý člen z vlastních prostředků. V roce 1889 byla utvořena četa na Hablově a přijata k olšanskému sboru. V roce 1892 se stala hablovská četa samostatným sborem. V tomto roce náš sbor zakoupil druhou hasičskou stříkačku, a to dvoukolovou sundavací. Dále 60m hadic a 34 vlněných blůz. Dvoukolovou stříkačku však používal sbor jen do roku 1898, kdy byla vyměněna za čtyřkolovou na pérách. V roce 1909 byly dále zakoupeny 2 berlové stříkačky od firmy Josefa Luxe z Chocně. V letech 1914 –  1918, po odchodu většiny členů na frontu byla činnost sboru ukončena. Ve  válce padl velitel Jakub Sekanina. V roce 1924 byla ruční čtyřkolová stříkačka přestavěna na kombinovanou. Osvědčila se hned v prvním roce při požáru na Hablově. V roce 1934 byly do samaritské stráže přijaty čtyři ženy. O tři roky později, roku 1937 zakoupil sbor novou přívěsnou motorovou stříkačku od firmy Sigmund za 24 000 Kč. V roce 1950 bylo zakoupeno osobní auto Mercedes od firmy Sigma Lutín. O rok později získal sbor budovu bývalé kotelny u mlýna, ta byla přestavěna na garáž a spolkovou místnost. Do té doby byla hasičská zbrojnice vedle budovy školy. Od roku 1961 se začíná ve sboru pracovat s mládeží a je ustaveno žákovské družstvo. V roce 1967 obdržel sbor cisternový vůz GMC, ten však byl po několika letech demontován. Byl nahrazen vozidlem Tatra 805, sbor také získal stříkačku PS-8. V roce 1973 byla přidělena nová stříkačka PS-12 a nedlouho potom hasičské vozidlo Avia 30. V roce 1985 proběhly velké oslavy 100.let od založení sboru. Při 110. výročí sboru v roku 1995 otevřel Vláčil Alois soukromé hasičské muzeum. Po velkých povodních roku 1997 zakoupila obec plovoucí čerpadlo Maximum a přilby PZ 11. Postupně dochází k doplňování techniky i výstroje. V roce 2005 získal sbor vozidlo Tatra 148 CAS 32. Následně byl zakoupen osvětlovací agregát, ponorné čerpadlo, motorová pila. Dále byly zakoupeny zásahové obleky, boty, rukavice a přilby Gallet. Sbor byl vybaven spojovací a dýchací technikou. Koncem roku 2007 bylo od HZS Olomouckého kraje získáno vozidlo Lada Niva. Všechna vozidla však musela projít důkladnou přestavbou. V tomto roce byla zahájena generální oprava hasičské zbrojnice. Velká část byla zbourána a vystavěna znovu. Tyto práce byly ukončeny v roce 2008. Zbývají ještě dokončit venkovní úpravy.